, , China 2018 Kid Sport Running Shoes Outdoor Colorful 435ALjR, ,

Sveriges regering har gett Energimyndigheten i uppdrag att ta fram en förstudie om hur Gotland kan bli en pilotregion i omställningen till ett förnybart energisystem i Sverige. Myndigheten ska ta fram en plan för vilka åtgärder som bedöms vara nödvändiga och hur det fortsatta arbetet bör läggas upp.

China 2018 Kid Sport Running Shoes Outdoor Colorful 435ALjR

I detta sammanhang har Energimyndigheten kontaktat Leader Gute för att få in synpunkter och idéer utifrån lokalsamhällets perspektiv. En rapport har utarbetats för detta ändamål av ett antal lokala aktörer, verksamma inom sektorn för hållbarhetsarbete och förnybar energi på Gotland, däribland Waila AB.

I rapporten (se kapitel 3) finns konkreta förslag för hushålls-, lantbruks-, transport-, industri- och energisektorn som kan bidra substantiellt till att göra Gotlands energisystem 100% förnybart.

Hela rapporten finns här: PilotGotland- Lokalt perspektivChina 2018 Kid Sport Running Shoes Outdoor Colorful 435ALjR

 

China 2018 Kid Sport Running Shoes Outdoor Colorful 435ALjR