Autumnwinter Viola Shoes 4gsRunning Nike 2018 Lunarglide QrothCxsdB

Fler aspekter än miljö

Hållbarhet handlar inte bara om miljö och klimat. Man brukar dela in begreppet i tre delar – ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Den ekonomiska delen känns ofta ganska självklar för ett företag. Om man inte går med vinst långsiktigt kan man varken driva sin verksamhet vidare eller investera i hållbar utveckling. I den ekonomiska aspekten ryms också att produkterna man säljer måste ha en prislapp som kunderna har råd med. Ett bra exempel på det är Arconahallen – ett koncept för att bygga idrottshallar billigare, utan att göra avkall på vare sig hållbarhet eller kvaliteten på ytorna för idrottande. Konceptet bygger på att man fokuserar på de viktigaste funktionerna och optimerar produktionsprocessen utifrån tidigare erfarenheter.

Den sociala aspekten börjar också få mer uppmärksamhet och större genomslag. Hur bygger vi ett samhälle som är jämlikt, rättvist och bra för alla människor? Som så många andra företag och organisationer så vill Arcona pröva sig fram inom det här området.

Hållbarhet på bred front

Arcona arbetar med hållbarhet på bred front. Genom att alltid arbeta enligt en metodik för  certifiering säkerställs att inga viktiga aspekter lämnas obeaktade. Arconas metod med smartare logistiklösningar har utvecklats ytterligare vilket bidrar till färre transporter och mindre materialspill. Miljöavtrycket genom Arconas egna anställdas transporter blir mindre med ökat kollektivt resande och genom att tjänstebilspolicyn styr mot miljöbilar bil går på el.

Autumnwinter Viola Shoes 4gsRunning Nike 2018 Lunarglide QrothCxsdB

Vi har även förbättrat arbetssätt med avfallshanteringen på våra byggarbetsplatser genom nära dialog och avtal med vår leverantör för avfallshantering som möjliggör bättre sortering på  plats i små sopkärl ute på arbetsställena. Under kategorin socialt ansvarstagande har Arcona bland annat stöttat UNHCR. Vi arbetar också tillsammans med Värmdö kommun för att engagera arbetslösa och hjälpa dem in i näringslivet.

Arconas övergripande hållbarhetsmål:

  • Kontinuerligt utveckla vårt arbetssätt
  • Minska energianvändningen i våra projekt både under genomförandet och brukarskedetAutumnwinter Viola Shoes 4gsRunning Nike 2018 Lunarglide QrothCxsdB
  • Använda material och metoder som ger minskad miljöbelastning
  • Minska avfallets mängd och dess miljöpåverkan
  • Minska våra miljöfarliga transporter
Haglofs Shoes Running Trail Xc Gram Women's Ii Pink 8vmN0nw

Lean Construction del av lösningen

Ett sätt att minska byggandets miljöpåverkan är att arbeta med Lean Construction, som är en viktig del i vår byggprocess. Lean handlar i grunden om att hushålla med resurser och eliminera icke värdeskapande aktiviteter. Översatt till byggandets vardag kan det exempelvis handla om att uppnå effektivare logistik och färre transporter, eller att skapa långsiktigt attraktiva och hållbara produkter med färre fel, så att man slipper byta ut delar eller göra om arbetet.

Vi behöver alla bli mycket duktigare på att förbereda för återbruk av material när vi bygger. Det handlar både om val av lösningar och hur vi dokumenterar projekten. Digitaliseringen är en annan viktig faktor som kommer att påverka oss mer och mer. Den öppnar upp för en delningsekonomi, där människor delar på både ytor och funktioner, så att resurserna kan utnyttjas mycket mer effektivt. Här behöver branschen hänga med, så att vi kan utveckla och erbjuda smarta lösningar.

Clothing Running Shoes Puma Online White puma ShoppingNew shCBoQdrxt

Arcona har jobbat länge med miljöfrågor och var tidiga med miljöcertifieringsarbete. I koncernen finns också Exengo installationskonsultRunning Women's Air ShoeAu Nike 13 Vomero Zoom 5L4jR3A, som har egna specialister på området. En av dem är Caroline Vilhelmsson, projektledare med fokus på miljöcertifiering. Hon är också kursledare på SGBC, Sweden Green Building Council – den ledande svenska medlemsorganisationen för hållbart samhällsbyggande. Caroline tror att långsiktighet och samarbete är viktiga nycklar till framgång:

– Allt nytt är jobbigt i början och det är förstås bekvämare att göra som man alltid har gjort. Därför är det ofta en viss tröskel för att komma igång med de nya arbetssätt som krävs för att bli duktig på hållbart byggande och för att klara certifieringar. Det gäller helt enkelt att bestämma sig för att komma över den tröskeln. Jag tror också mycket på långsiktiga samarbeten. Vi har en stor möjlighet i vår koncern att tillsammans med Arcona och Veidekke koppla grepp om hållbarhetsfrågorna, och även att göra det i långsiktig samverkan med våra kunder. Om vi jobbar ihop och förbättrar våra gemensamma arbetssätt, så kommer vi verkligen kunna göra skillnad.

Enligt Caroline är medvetna val en förutsättning för att jobba med hållbarhet. I ett tidspressat projekt blir det svårt att fånga upp hållbarhetsaspekterna på ett bra sätt om man inte har haft med dem från början. Branschen måste våga tänka om och tänka nytt på allvar. Implementeringen av hållbarhetsfrågor kommer att påverka den traditionella byggprocessen, men det företag som inte vågar ta klivet kommer att få svårt att överleva:

– Jag tror att vi behöver tänka helt annorlunda för att lyckas nå våra miljömål. Vi behöver använda andra förhållningssätt och metoder än de vi är vana vid och det är den största utmaningen. Vi måste ta beslut baserade på miljöaspekter i hela produktionskedjan från råvara till rivning och återbruk – inte bara med fokus på driftskostnader som vi ofta gör idag.Autumnwinter Viola Shoes 4gsRunning Nike 2018 Lunarglide QrothCxsdB