Blue X Salomon Sz Running Purple White Trail City Shoes Womens Tour T3Fc5ul1KJ

Bankgirot är ett bolag med en samhällsbärande funktion i bank- och betalningsbranschen. Sedan 1959 är det vi som får betalsverige att fungera. Det är ett viktigt uppdrag som vi alla tar ansvar för, både ur ett risk, samhälls- och hållbarhetsperspektiv. Därför utvecklar vi dagligen vårt hållbarhetsarbete med tre områden i fokus: social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet.

Ladda ner vår Hållbarhetsrapport 2017

Social hållbarhet

Social hållbarhet är en viktig byggsten avseende Bankgirots förmåga att verka på en betalmarknad i förändring. För att kunna garantera våra tjänsters tillgänglighet och säkra samhällsviktig betalningsinfrastruktur är det viktigt att vi som arbetsgivare erbjuder ett hållbart och jämlikt arbetsliv, med bra arbetsvillkor som resulterar i friska och engagerade medarbetare. Bankgirot vill även bidra till en positiv samhällsutveckling genom att stötta organisationer utanför vår egen verksamhet.

Leverera tillgängliga och säkra betaltjänster skapade av en ovanligt hjälpsam företagskultur.

För Bankgirot innebär det att vi:

 • Erbjuder hög tillgänglighet och säkerhet i vår betalinfrastruktur.
 • Är en eftertraktad jämställd arbetsgivare som attraherar och behåller engagerade och kompetenta medarbetare och erbjuder en god arbetsmiljö med fokus på trivsel och hälsa.
 • Bidrar till en god samhällsutveckling genom att uppmuntra samarbeten och stödja organisationer som arbetar för att göra skillnad.

Ekonomisk hållbarhetNike ShoesSquadron John Flyknit Blue 0 4 Free Running At Men's Yg76ybf

Ekonomisk hållbarhet innebär att att vår verksamhet drivs utifrån en idé om sund lönsamhet och tillväxt och att våra resurser används på ett bra sätt. En viktig del av Bankgirots kärnuppdrag är därför att säkerställa prisvärda, kostnadseffektiva och hållbara betaltjänster. Men för oss handlar Ekonomisk hållbarhet även om att ha nöjda kunder och att bidra med en affärsmässighet och digitalisering som gynnar det svenska samhället.

Med kundens bästa i fokus.

För Bankgirot handlar ekonomisk hållbarhet om att vi:

  Sportiva Shoe Running® Mountain Mutant La tdhrCsQ
 • Har nöjda kunder och erbjuder prisvärda och kostnadseffektiva betallösningar.
 • Bidrar med en affärsmässighet och digitalisering som gynnar det svenska samhället.
 • Använder resurser effektivt och ansvarsfullt.

Ekologisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet innebär för Bankgirot att aktivt arbeta med att minska vår miljö- och klimatpåverkan, göra medvetna miljöval och
satsa på moderna och digitala tjänster som minskar pappersanvändningen.

Digitaliseringen bidrar till att Bankgirot i snabb takt kan minska klimatpåverkan och vår pappersförbrukning.

För Bankgirot handlar ekologisk hållbarhet om att vi:

 • Aktivt arbetar med att minska vår miljö- och klimatpåverkan.
 • Satsar på moderna och digitala tjänster som minskar pappersanvändningen.
 • Energieffektiviserar uppvärmning av lokaler och serverhallar och väljer grön el.
Nike ShoesSquadron John Flyknit Blue 0 4 Free Running At Men's Yg76ybf

Nike ShoesSquadron John Flyknit Blue 0 4 Free Running At Men's Yg76ybf

Vi använder cookies för att våra webbaserade tjänster skall fungera. Ingen personlig information sparas.

Road Trail For Racing Shoes Running Using roeWdBCxQ